Personvern og informasjonskapsler

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Seponett Seponett SP-1

Sikker oppsamling av restmedisiner med Seponett SP-1.

Seponett SP-1 er en norskutviklet, patentert beholder som muliggjør sikker oppsamling og oppbevaring av tabletter og kapsler fordi disse uhindret kan deponeres gjennom et enveis innkast. Den er svært enkel i bruk og krever ikke omlegging av rutiner.
Full beholder kasseres sammen med innholdet som spesialavfall/legemiddelavfall iht. gjeldende regelverk og lokale bestemmelser.

Seponett SP-1 kan være et bidrag til å drive virksomheten i tråd med *Forskrift om legemiddelhåndtering*, AML samt ved miljøsertifisering iht. ISO14001.

Hver beholder er individuelt merket med serienummer og strekkode.

Seponett SP-1 produseres i Leksvik i Indre Fosen hos IV Moulding AS, en moderne bedrift sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001-norm.

Tekniske data

Lengde 200 mm
Bredde 140 mm
Høyde 236 mm
Volum 1300 cm3
Vekt 295 gram
Kapasitet Ca 2000 tbl.
Farge Hvit/blå
Egenskap Bærehåndtak

Seponett SP-1 er en forseglet beholder av polypropylen med enveis innkast. Oppsamlingsdel av delvis gjennomskinnelig plast for kontroll av fyllingsgrad. Innretningen er merket i henhold til nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Beholderen har ingen bevegelige deler som krever tilpasning, justering eller vedlikehold. Innholdet kan ikke hentes ut uten å ødelegge innretningen. Når mengden deponerte tabletter når øvre grense, sendes beholderen til apotek for videreformidling til destruksjon.

Kontroll og sporbarhet

Hver Seponett SP-1 er påført et unikt serienummer på et todelt kontrollmerke som dateres og signeres av to personer når produktet tas i bruk og ved retur til destruksjon. Kontrollmerkets del 1 sitter fast på beholderen. Del 2 er ment å kunne tas av for innklebing i lokalt kontrollsystem.

Det er avsatt plass på kontrollmerket slik at navn på avdeling, virksomhet og andre relevante opplysninger kan skrives på med penn. Seponett SP-1 er også påført strekkode for brukere av elektroniske kontrollsystemer.

Beholderne kommer merket iht. UN3249 (fast farmasøytisk avfall – giftig), den europeiske avfallslisten, EAL, kode 18 01 09, 18 02 08 og/eller 20 01 32 og Norsk Standard, NS 9431:2011. For at bruksområde og beholdere skal være lette å identifisere, er det valgt blå fargekode, som for øvrig er i samsvar med den britiske standarden HTM-07-01, og toneangivende for kommende europeisk standard.

Miljøsertifisering og revisjon

I forbindelse med miljøsertifisering av sykehus og helseinstitusjoner iht. ISO14001, er innsamling, sortering og merking av medisinrester tiltak som beskrives for å hindre utslipp av legemidler ved avfallshåndtering. Seponett SP-1 er et hjelpemiddel for å sikre dette.

Bruk av beholderen er et dokumenterbart tiltak for å møte kravene til systematisk og forebyggende arbeid i sykehus så vel som i kommunale institusjoner.

Bruk av Seponett SP-1 er således en aktiv tilnærming til problemstillingene rundt medikamenthåndtering, medikamentavfall og miljø.

Seponett Har du lyst å vite mer?

Ønsker du å vite mer om våre produkter og tjenester, kan du legge igjen kontaktinformasjon her – vi tar kontakt så snart som mulig!